Novinky na nové adrese

2020-09-27T16:22:39+00:00

Všechny nové příspěvky budou nyní zveřejňovány na stránkách podpory na adrese https://teamcsm.cz/blog

Novinky na nové adrese2020-09-27T16:22:39+00:00

Epic promotion

2020-07-29T20:27:03+00:00

Od 29.7 od 18:00 běží akce na zvýhodněné placené registrace do 7.8.2020 do půlnoci. Když se zaregistrujete např. na základ White, bude vám automaticky přiřazeno členství o level výše - Black ! A tak podobně s dalšími balíčky.

Epic promotion2020-07-29T20:27:03+00:00

Residuální příjem – měsíční výplata

2020-07-18T20:23:29+00:00

Residuální měsíční příjem je vyplacen vždy k 15. dni každý měsíc. Náleží členům, kteří mají vyšší pozici než ‚Starter‘ . Musíte si ho potvrdit, aby vznikl nárok. Poté se připíše na váš účet do ‚Account balance‘. Vyplácení je v byznysových bodech (BP = bussiness points), převod je poměrem 10 BP = 1 Eur. Je to jeden z bonusů, který nabízí Crowd1 a rozděluje do něho zisk firmy. Dalším pravidelný bonusem je vyplácení odměn z C1 Rewards, o tom si můžete přečíst jinde. Jaké jsou úrovně jednotlivých pozic ? Odpověď na tuto otázku naleznete ve svém účtu pod záložkou ‚Bonus‘ – ‚Network levels‘, nebo v češtině ‚Bonusy‘ – ‚Úroveň sítě‘.  Na vaši úroveň má vliv počet bodů z binárního bonusu, tj. lidé, kteří se zaregistrují pod vámi, nebo si upgradují členství na vyšší balíček. Za to [...]

Residuální příjem – měsíční výplata2020-07-18T20:23:29+00:00

Dovolená s Life TRNDS

2020-07-17T14:24:58+00:00

Pokud se vám podařilo zaregistrovat se prostřednictvím odkazu v Crowd1 do rezervačního systému Life TRNDS, měli by jste vidět nahoře vpravo na stránce své jméno. V účtu Crowd1 v sekci News je nyní aktuálně upozornění, aby členové nezneužívali registrace na dovolenou za účelem získání výhod podvodným způsobem. Asi se už nějací vychytralí našli. Ten, kdo bude zneužívat fingované registrace za účelem získání osobního prospěchu, tomu bude účet zrušen. Dost už strašení.  Po registraci by vám po nějakém čase měl být aktivován v sekci Gift Code bonusový kód v hodnotě 99 Eur s platností 100 hodin. Možná vám před jeho aktivací přijde email na potvrzení. Využijte ho a nenechte propadnout ! Pro ty, kteří plánují dovolenou jsem vybral pár destinací, je to seřazeno podle největších slev, pokoj pro 2 osoby, délka pobytu 1 den, popř. 1 týden, parametry si každý nastaví [...]

Dovolená s Life TRNDS2020-07-17T14:24:58+00:00

LIFE TRDNS

2020-07-06T17:27:44+00:00

Sledujte pozorně svůj účet a emailovou schránku. Přístup do registrace produktu LIFE TRDNS se uvolňuje postupně podle úrovně členství v Crowd1. Nyní (6.7.2020) je tato možnost zpřístupněna pro členy do úrovně Coordinator **, v nejbližších dnech už to bude i na Team leadery. Poznáte to na ticketu, aktivované členství není zamlženo a navíc je to v pravém dolním rohu napsáno. Je nutné se zaregistrovat. Potom ve svém účtu v sekci GIFT CODE najdete dárkový kód na registraci bílého balíčku. A nezapomeňte, běží vám čas... Pokud někomu věnujete dárkový kód zdarma, asi vám pro Crowd1 moc pracovat nebude.

LIFE TRDNS2020-07-06T17:27:44+00:00

Novinky z 4.7.2020

2020-07-06T16:50:43+00:00

Dne 4.7.2020 proběhl WORLD EVENT CROWD1. Bylo představeno poměrně dost novinek a změn. Nově jsou zavedeny BP (bussines points) neboli byznysové body, takže ve Streamline bonusu už neuvidíte Eura, ale číslo, které znamená aktuální týdenní bonus v BP. Přepočet na BP se dotkl celého účtu, přepočet nyní činí 10 BP = 1 Eur, neboli 1 BP = 0,1 Eur. Odměny do C1Reward se počítají kursem 20 BP = 1 C1Rewards, takže to zůstalo prakticky při starém, akorát zavádějící stav Eur ve Streamline bonusu byl tímto odstraněn. Další změny jsou v systému odměňování a rozdělování zisku, každý člen si je může přečíst v sekci NEWS ve svém účtu. Nově přibyla v nabídce pod uživatelským jménem sekce dokumenty, kde jsou ke stažení různé potřebné formuláře a obchodní podmínky. Podstatnou novinkou je nově představený produkt LIFE TRNDS, nový způsob online rezervací hotelů, [...]

Novinky z 4.7.20202020-07-06T16:50:43+00:00

Зарегистрируйте ДА или НЕТ?

2020-06-26T17:42:55+00:00

Когда я спрашиваю себя, регистрироваться для проекта или нет, я могу ответить по-разному. Для несведущих первая встреча с проектом типа Crowd связана с опасениями по поводу того, может ли это вообще сработать, разве это не афера? Или другой унылый: это гарантированный самолет. Конечно, эти взгляды подтверждаются различными обзорами в Интернете, будь то предвзятые или написанные из-за незнания вещей и неспособности объяснить все факты. Каждый должен ответить на эти вопросы в меру своих возможностей и совести. Если вы нерешительный стрелок, который любит говорить о возможностях, но не отнимал ничего из своей жизни, вероятно, это не для вас. Если вы хотите похвастаться перед друзьями, как будто вы не прилетели, тоже не регистрируйтесь, по крайней мере, вам будет о чем поговорить, и вы будете говорить правду. Ты не полетишь. У тех, кто решит поступить, мотивация может быть разной. Они могут поставить цель, [...]

Зарегистрируйте ДА или НЕТ?2020-06-26T17:42:55+00:00

注册是或否?

2020-06-26T17:42:55+00:00

当我问自己是否要注册项目时,可以用几种不同的方式回答。 对于无知的人来说,第一次与Crowd类型的项目相遇时会担心是否会成功,这不是骗局吗? 或另一个沉闷的:这是有保证的飞机。 当然,这些观点得到了Internet上各种评论的支持,无论是偏见还是出于无知而写,并没有解释所有事实。 每个人都应尽自己的能力和良心来回答这些问题。 如果您是一个犹豫不决的射手,喜欢谈论机会,却一生都没有抓住任何机会,那可能不适合您。 如果您想和自己的朋友一样来吹牛,也不要注册,至少您有话要说,而且您会说实话。 你不会飞。 对于那些选择进入的人,动机可能会有所不同。 他们可以设定自己想要实现的目标,并且在大多数情况下都可以成功。 因为我是项目的一部分(即使我一无所获),也可能是我之所以在场的原因。 可能会像我等着看它如何发展那样进行猜测。 他们将通过这种策略获得的唯一收获是,它们不会用完时间,因为在全球范围内注册之后的成员数量正在增长。 应当指出的是,世界人数是有其局限性的,每天注册人数的增长速度为55-60,000,目前的情况(6/2020)不会永远存在。 然后,您可以根据Streamline中已注册成员的数量来选择正确的策略。 如果有超过4,000,000(最有可能在2年之后),则您需要在Titan位置注册15个成员,以实现最大效率。 Titan的一个注册费用为2499欧元,所以算一下。 因此,只要公司处于发布前阶段(进入市场之前)并且注册受到各种奖金促销的支持,它便可以立即工作。 目前,泰坦号的位置可以提升到599欧元。 这是考虑因素,以后可能不会起作用。 如何实现? 只是。 您将以99欧元的价格在基本的White套餐中注册,作为奖励促销的一部分,系统将为您分配299欧元的Black会员资格。 您还可以购买从Black到Gold的500欧元的升级包,作为奖励促销的一部分,您将晋升为Titan职位,否则,您将为此支付2499欧元。 您可以自己计算节省额。 该活动时间有限,持续至2020年3月3日。 此外,您还将获得C1奖励积分作为注册奖励。 对于白90和金450点。 没有人会从您那里拿走他们,您每季度都会从他们那里获得更多回报。 我知道上一门课程并不多,但是您想从一家尚未从主要产品中获利的公司获得什么呢? 谁都在等,就会看到,众所周知的谚语说。 Crowd1项目不适合没有耐心和相信奇迹般丰富的人。 对于犹豫不决的人和想法不明确的人(后来达到了未实现的期望)也不是。 在个人发展培训中,到处都有“您要采取的行动”,“右脚踩”或诸如“改变生活”,“取决于您”等口号。 在某种程度上,他们是正确的,但应该指出,统计学上重要的一员永远不会采取行动,永远不会改变他们的生活。 我可以写很多篇文章,但是如果您是一生中无数次跌倒并重新站起来的那种人,那么您终于有机会成功。 我成功了,我从事的领域与在线营销无关。现在,一个月后,您可以在所附的屏幕上看到我的结果。 是的,这取决于您。 谁不想找借口,谁不想找办法。 99欧元的人们在3周内吸烟或在酒吧里消费。 或尝试更改某些内容。 此图显示了每周精简版奖金。 有关奖金的更多信息,请点击这里。 请注意,这不是每周的欧元利润,而是我每周领取一次并兑换C1Rewards积分的奖金。 兑换点是1欧元兑换2欧元,即。 每周750/2 = 375点。 然后,将这些点每三个月乘以当前汇率一次,并将欧元收益转移到Crowd1帐户。 因为我想将期望与现实进行比较,所以我创建了一个简单的模拟,您可以不断跟进。 这是一个长期的五年。 但是,我们早就知道并记得那个出生。 在2020年7月1日(星期三)定期确认积分时,我很注意要记入多少积分。 我承认我没那么看。 令我惊讶的是,它没有出现375点,而是出现了405点。 我将其归因于以下事实:如果水平在一周内发生变化,则会添加发生增长的那几天的比例积分。 还是因为我一天后确认了积分? 我会照顾好它,并在一周内再次更新此帖子。 寄存器

注册是或否?2020-06-26T17:42:55+00:00

Register YES or NO?

2020-06-26T17:42:55+00:00

When I ask myself whether to register for a project or not, I can answer it in several different ways. For the ignorant, the first encounter with a Crowd-type project is associated with concerns about whether this may work at all, isn't it a scam? Or another dull one: this is a guaranteed plane. Of course, these views are supported by various reviews on the Internet, whether biased or written out of ignorance and not explaining all the facts. It is up to everyone to answer these questions to the best of their ability and conscience. If you're a hesitant shooter who likes to talk about opportunities, but haven't grabbed any of his life all his life, it's probably not for you. If you want to brag to your friends like you haven't flown in, don't register either, at [...]

Register YES or NO?2020-06-26T17:42:55+00:00

Registrarse ¿SÍ o NO?

2020-06-26T17:42:55+00:00

Cuando me pregunto si registrarme en un proyecto o no, puedo responder de varias formas. Para los ignorantes, el primer encuentro con un proyecto de tipo Crowd está asociado con preocupaciones sobre si esto puede funcionar, ¿no es una estafa? U otro aburrido: este es un avión garantizado. Por supuesto, estos puntos de vista están respaldados por varias revisiones en Internet, ya sean sesgadas o escritas por ignorancia de las cosas y por no explicar todos los hechos. Depende de todos responder estas preguntas lo mejor que puedan y en conciencia. Si eres un tirador indeciso al que le gusta hablar de oportunidades, pero no ha aprovechado nada de su vida en toda su vida, probablemente no sea para ti. Si quieres presumir ante tus amigos como si no hubieras volado, tampoco te registres, al menos tendrás algo de [...]

Registrarse ¿SÍ o NO?2020-06-26T17:42:55+00:00

Poslední příspěvky

Kontaktní informace

Přejít nahoru