Novinky na nové adrese

2020-09-27T16:22:39+00:00

Všechny nové příspěvky budou nyní zveřejňovány na stránkách podpory na adrese https://teamcsm.cz/blog

Novinky na nové adrese2020-09-27T16:22:39+00:00

Epic promotion

2020-07-29T20:27:03+00:00

Od 29.7 od 18:00 běží akce na zvýhodněné placené registrace do 7.8.2020 do půlnoci. Když se zaregistrujete např. na základ White, bude vám automaticky přiřazeno členství o level výše - Black ! A tak podobně s dalšími balíčky.

Epic promotion2020-07-29T20:27:03+00:00

Residuální příjem – měsíční výplata

2020-07-18T20:23:29+00:00

Residuální měsíční příjem je vyplacen vždy k 15. dni každý měsíc. Náleží členům, kteří mají vyšší pozici než ‚Starter‘ . Musíte si ho potvrdit, aby vznikl nárok. Poté se připíše na váš účet do ‚Account balance‘. Vyplácení je v byznysových bodech (BP = bussiness points), převod je poměrem 10 BP = 1 Eur. Je to jeden z bonusů, který nabízí Crowd1 a rozděluje do něho zisk firmy. Dalším pravidelný bonusem je vyplácení odměn z C1 Rewards, o tom si můžete přečíst jinde. Jaké jsou úrovně jednotlivých pozic ? Odpověď na tuto otázku naleznete ve svém účtu pod záložkou ‚Bonus‘ – ‚Network levels‘, nebo v češtině ‚Bonusy‘ – ‚Úroveň sítě‘.  Na vaši úroveň má vliv počet bodů z binárního bonusu, tj. lidé, kteří se zaregistrují pod vámi, nebo si upgradují členství na vyšší balíček. Za to [...]

Residuální příjem – měsíční výplata2020-07-18T20:23:29+00:00

Dovolená s Life TRNDS

2020-07-17T14:24:58+00:00

Pokud se vám podařilo zaregistrovat se prostřednictvím odkazu v Crowd1 do rezervačního systému Life TRNDS, měli by jste vidět nahoře vpravo na stránce své jméno. V účtu Crowd1 v sekci News je nyní aktuálně upozornění, aby členové nezneužívali registrace na dovolenou za účelem získání výhod podvodným způsobem. Asi se už nějací vychytralí našli. Ten, kdo bude zneužívat fingované registrace za účelem získání osobního prospěchu, tomu bude účet zrušen. Dost už strašení.  Po registraci by vám po nějakém čase měl být aktivován v sekci Gift Code bonusový kód v hodnotě 99 Eur s platností 100 hodin. Možná vám před jeho aktivací přijde email na potvrzení. Využijte ho a nenechte propadnout ! Pro ty, kteří plánují dovolenou jsem vybral pár destinací, je to seřazeno podle největších slev, pokoj pro 2 osoby, délka pobytu 1 den, popř. 1 týden, parametry si každý nastaví [...]

Dovolená s Life TRNDS2020-07-17T14:24:58+00:00

LIFE TRDNS

2020-07-06T17:27:44+00:00

Sledujte pozorně svůj účet a emailovou schránku. Přístup do registrace produktu LIFE TRDNS se uvolňuje postupně podle úrovně členství v Crowd1. Nyní (6.7.2020) je tato možnost zpřístupněna pro členy do úrovně Coordinator **, v nejbližších dnech už to bude i na Team leadery. Poznáte to na ticketu, aktivované členství není zamlženo a navíc je to v pravém dolním rohu napsáno. Je nutné se zaregistrovat. Potom ve svém účtu v sekci GIFT CODE najdete dárkový kód na registraci bílého balíčku. A nezapomeňte, běží vám čas... Pokud někomu věnujete dárkový kód zdarma, asi vám pro Crowd1 moc pracovat nebude.

LIFE TRDNS2020-07-06T17:27:44+00:00

Novinky z 4.7.2020

2020-07-06T16:50:43+00:00

Dne 4.7.2020 proběhl WORLD EVENT CROWD1. Bylo představeno poměrně dost novinek a změn. Nově jsou zavedeny BP (bussines points) neboli byznysové body, takže ve Streamline bonusu už neuvidíte Eura, ale číslo, které znamená aktuální týdenní bonus v BP. Přepočet na BP se dotkl celého účtu, přepočet nyní činí 10 BP = 1 Eur, neboli 1 BP = 0,1 Eur. Odměny do C1Reward se počítají kursem 20 BP = 1 C1Rewards, takže to zůstalo prakticky při starém, akorát zavádějící stav Eur ve Streamline bonusu byl tímto odstraněn. Další změny jsou v systému odměňování a rozdělování zisku, každý člen si je může přečíst v sekci NEWS ve svém účtu. Nově přibyla v nabídce pod uživatelským jménem sekce dokumenty, kde jsou ke stažení různé potřebné formuláře a obchodní podmínky. Podstatnou novinkou je nově představený produkt LIFE TRNDS, nový způsob online rezervací hotelů, [...]

Novinky z 4.7.20202020-07-06T16:50:43+00:00

Register YES or NO?

2020-06-26T17:42:55+00:00

When I ask myself whether to register for a project or not, I can answer it in several different ways. For the ignorant, the first encounter with a Crowd-type project is associated with concerns about whether this may work at all, isn't it a scam? Or another dull one: this is a guaranteed plane. Of course, these views are supported by various reviews on the Internet, whether biased or written out of ignorance and not explaining all the facts. It is up to everyone to answer these questions to the best of their ability and conscience. If you're a hesitant shooter who likes to talk about opportunities, but haven't grabbed any of his life all his life, it's probably not for you. If you want to brag to your friends like you haven't flown in, don't register either, at [...]

Register YES or NO?2020-06-26T17:42:55+00:00

Registrarse ¿SÍ o NO?

2020-06-26T17:42:55+00:00

Cuando me pregunto si registrarme en un proyecto o no, puedo responder de varias formas. Para los ignorantes, el primer encuentro con un proyecto de tipo Crowd está asociado con preocupaciones sobre si esto puede funcionar, ¿no es una estafa? U otro aburrido: este es un avión garantizado. Por supuesto, estos puntos de vista están respaldados por varias revisiones en Internet, ya sean sesgadas o escritas por ignorancia de las cosas y por no explicar todos los hechos. Depende de todos responder estas preguntas lo mejor que puedan y en conciencia. Si eres un tirador indeciso al que le gusta hablar de oportunidades, pero no ha aprovechado nada de su vida en toda su vida, probablemente no sea para ti. Si quieres presumir ante tus amigos como si no hubieras volado, tampoco te registres, al menos tendrás algo de [...]

Registrarse ¿SÍ o NO?2020-06-26T17:42:55+00:00

Zarejestruj się TAK czy NIE?

2020-06-26T17:42:55+00:00

Kiedy zadaję sobie pytanie, czy zarejestrować się w projekcie, czy nie, mogę odpowiedzieć na kilka różnych sposobów. Dla ignorantów pierwsze spotkanie z projektem typu Crowd wiąże się z obawami, czy to w ogóle zadziała, czy nie jest to oszustwo? Albo inny nudny: to gwarantowany samolot. Oczywiście poglądy te są poparte różnymi recenzjami w Internecie, czy to stronniczymi, czy też napisanymi z ignorancji i nie wyjaśniającymi wszystkich faktów. Każdy powinien odpowiedzieć na te pytania najlepiej, jak potrafi i sumieniu. Jeśli jesteś niezdecydowanym strzelcem, który lubi rozmawiać o możliwościach, ale przez całe życie nie złapał nic ze swojego życia, to prawdopodobnie nie dla ciebie. Jeśli chcesz się pochwalić swoim znajomym, jakbyś nie przyleciał, też nie rejestruj się, przynajmniej będziesz miał o czym porozmawiać i będziesz mówić prawdę. Nie będziesz latać. Dla tych, którzy zdecydują się wejść, motywacja może być inna. Mogą [...]

Zarejestruj się TAK czy NIE?2020-06-26T17:42:55+00:00

Зарегистрируйте ДА или НЕТ?

2020-06-26T17:42:55+00:00

Когда я спрашиваю себя, регистрироваться для проекта или нет, я могу ответить по-разному. Для несведущих первая встреча с проектом типа Crowd связана с опасениями по поводу того, может ли это вообще сработать, разве это не афера? Или другой унылый: это гарантированный самолет. Конечно, эти взгляды подтверждаются различными обзорами в Интернете, будь то предвзятые или написанные из-за незнания вещей и неспособности объяснить все факты. Каждый должен ответить на эти вопросы в меру своих возможностей и совести. Если вы нерешительный стрелок, который любит говорить о возможностях, но не отнимал ничего из своей жизни, вероятно, это не для вас. Если вы хотите похвастаться перед друзьями, как будто вы не прилетели, тоже не регистрируйтесь, по крайней мере, вам будет о чем поговорить, и вы будете говорить правду. Ты не полетишь. У тех, кто решит поступить, мотивация может быть разной. Они могут поставить цель, [...]

Зарегистрируйте ДА или НЕТ?2020-06-26T17:42:55+00:00

Poslední příspěvky

Kontaktní informace

Přejít nahoru