Pro sledování a vyhodnocování simulací počtu bodů ze Streamline bonusu a pro odhad, jaký bude můj nárůst bodů C1Rewards jsem začal sledovat denní přírůstky počtu členů celosvětové sítě, zaregistrovaných po mně. Číslo zaznamenávám vždy k večeru kolem 19 hodiny, aby byl údaj relevantní. Výsledky zapisuji do tabulky v excelu a jednou týdně plánuji prezentovat graf zde na webu. Zatím se můj odhad vzhledem ke skutečnosti liší v můj prospěch, téměř dvojnásobek oproti odhadu, což přičítám probíhající akci na zvýhodněné registrace. S končícím datem 3.7.2020 na zvýhodněné registrace prudce stoupl počet nových členů, jak je patrno z grafu. Poté tempo polevilo, ale s příchodem produktu Life TRNDS, za jehož registraci obdržel každý, kdo se registroval, Gift kód na registraci zdarma, počet členů od 25.7.2020 opět narůstá. ke dni 3.8.2020 je strmý nárůst registracím kdy členové začali uplatňovat kódy zdarma, podpořené navíc Epic promotion, kdy lze za zakoupený upgrade získat balíček o level vyšší.