Aby monitorować i oceniać symulacje liczby punktów z bonusu Streamline i oszacować, jaki będzie mój wzrost w punktach C1Rewards, zacząłem śledzić dzienne przyrosty liczby zarejestrowanych po mnie członków światowej sieci. Numer zawsze nagrywam wieczorem około godziny 19, aby informacja była istotna. Wyniki zapisuję w tabeli w Excelu i raz w tygodniu planuję prezentować wykres tutaj w sieci. Jak dotąd mój szacunek różni się na moją korzyść ze względu na rzeczywistość, prawie dwukrotnie większy niż szacunek, który przypisuję trwającej rejestracji preferencyjnej. Z końcem 3 lipca 2020 r. Liczba nowych członków korzystających z preferencyjnych rejestracji gwałtownie wzrosła, co widać na wykresie. Potem tempo zwolniło, ale wraz z pojawieniem się produktu Life TRNDS, na rejestrację którego każdy, kto się zarejestrował, otrzymał Kod Podarunkowy do bezpłatnej rejestracji, liczba członków od 25 lipca 2020 roku ponownie rośnie. od 3 sierpnia 2020 r. nastąpił gwałtowny wzrost rejestracji, gdy członkowie zaczęli aplikować kody za darmo, wspierane dodatkowo promocją Epic, kiedy można uzyskać pakiet wyższego poziomu na zakupiony upgrade.