Giới hạn tiếp theo của số lượng thành viên được vượt quá

Tuần này, các thành viên 6.250.000 đăng ký của dự án Crowd1 đã vượt qua. Các thông tin đã diễn ra trên Twitter chính thức của công ty nguồn cấp dữ liệu. Tuần này, 6.500.000 thành viên dự kiến sẽ vượt qua biên giới.

2020-07-21T20:35:44+00:00

Poslední příspěvky

Kontaktní informace

Přejít nahoru