Simulace výnosů Crowd1

2020-07-18T14:35:46+00:00

Protože mám rád věci plánované, vytvořil jsem si simulaci výnosů z projektu Crowd1 na základě dosavadních zkušeností. Simulace se odvíjí od vyhlášeného směnného kurzu dne 15.6.2020, který byl 0,001. Pro mnohé to bylo zklamání, nicméně firma ukázala, že rozdělování zisků je transparentní. Pro simulaci jsem použil následující vstupní parametry. Maximální využití Streamline bonusu, tj. 15 členů Titan v přímé linii, 10 000 000 členů celosvětově registrovaných po mně. Podle počtu celosvětových registrací členů je předpoklad dosažení hranice 10 000 000 po mně někdy v březnu 2021. K tomu přizpůsobím postupné registrace členů tak, aby byl maximálně využit Streamline bonus. Růstu členské základny odpovídá i týdenní odměna ze Streamline bonusu. Simulace předpokládá nárůst směnného kursu ve variantě o 5%  a nebo o 10 %. Celý výpočet je uložen v excelovské tabulce a není problém zpracovat simulaci na libovolnou změnu [...]