Dovolená s Life TRNDS

2020-07-17T14:24:58+00:00

Pokud se vám podařilo zaregistrovat se prostřednictvím odkazu v Crowd1 do rezervačního systému Life TRNDS, měli by jste vidět nahoře vpravo na stránce své jméno. V účtu Crowd1 v sekci News je nyní aktuálně upozornění, aby členové nezneužívali registrace na dovolenou za účelem získání výhod podvodným způsobem. Asi se už nějací vychytralí našli. Ten, kdo bude zneužívat fingované registrace za účelem získání osobního prospěchu, tomu bude účet zrušen. Dost už strašení.  Po registraci by vám po nějakém čase měl být aktivován v sekci Gift Code bonusový kód v hodnotě 99 Eur s platností 100 hodin. Možná vám před jeho aktivací přijde email na potvrzení. Využijte ho a nenechte propadnout ! Pro ty, kteří plánují dovolenou jsem vybral pár destinací, je to seřazeno podle největších slev, pokoj pro 2 osoby, délka pobytu 1 den, popř. 1 týden, parametry si každý nastaví [...]

Dovolená s Life TRNDS2020-07-17T14:24:58+00:00

Urlaub mit Leben TRNDS

2020-07-17T14:13:03+00:00

Wenn Sie es geschafft haben, sich über den Link in Crowd1 zum Life TRNDS Reservierungssystem zu registrieren, sollten Sie Ihren Namen oben rechts auf der Seite sehen. Es gibt jetzt eine Warnung im Crowd1-Konto im News-Bereich, dass Mitglieder Urlaubsregistrierungen nicht missbrauchen, um auf betrügerische Weise Vorteile zu erhalten. Ich denke, es gab einige Schlaue. Wer gefälschte Registrierungen zum persönlichen Vorteil missbraucht, wird gekündigt. Genug von der Panikmache.  Nach der Registrierung sollten Sie im Abschnitt Geschenkcode mit einem Bonuscode von 99 Euro aktiviert werden, der für 100 Stunden gültig ist. Sie können eine E-Mail erhalten, um sie zu bestätigen, bevor sie aktiviert wird. Nutzen Sie es und lassen Sie es nicht scheitern! Für diejenigen, die einen Urlaub planen, habe ich ein paar Reiseziele gewählt, es ist nach den größten Rabatten sortiert, Zimmer für 2 Personen, Aufenthaltsdauer 1 Tag, oder. 1 Woche, [...]

Urlaub mit Leben TRNDS2020-07-17T14:13:03+00:00

Holidays with Life TRNDS

2020-07-17T14:13:03+00:00

If you managed to register via the link in Crowd1 to the Life TRNDS reservation system, you should see your name at the top right of the page. There is now a warning in the Crowd1 account in the News section that members do not misuse holiday registrations in order to gain benefits in a fraudulent manner. I think there's been some cunning. Anyone who misuses fake registrations for personal gain will be terminated. Enough of the scaremongering.  After registration, you should be activated in the Gift Code section with a bonus code of 99 Euros valid for 100 hours. You may get an email to confirm before it's activated. Take advantage of it and don't let it fail! For those planning a holiday I chose a few destinations, it is sorted by the biggest discounts, room for 2 people, [...]

Holidays with Life TRNDS2020-07-17T14:13:03+00:00

Urlaub mit Leben TRNDS

2020-07-17T14:13:03+00:00

Wenn Sie es geschafft haben, sich über den Link in Crowd1 zum Life TRNDS Reservierungssystem zu registrieren, sollten Sie Ihren Namen oben rechts auf der Seite sehen. Es gibt jetzt eine Warnung im Crowd1-Konto im News-Bereich, dass Mitglieder Urlaubsregistrierungen nicht missbrauchen, um auf betrügerische Weise Vorteile zu erhalten. Ich denke, es gab einige Schlaue. Wer gefälschte Registrierungen zum persönlichen Vorteil missbraucht, wird gekündigt. Genug von der Panikmache.  Nach der Registrierung sollten Sie im Abschnitt Geschenkcode mit einem Bonuscode von 99 Euro aktiviert werden, der für 100 Stunden gültig ist. Sie können eine E-Mail erhalten, um sie zu bestätigen, bevor sie aktiviert wird. Nutzen Sie es und lassen Sie es nicht scheitern! Für diejenigen, die einen Urlaub planen, habe ich ein paar Reiseziele gewählt, es ist nach den größten Rabatten sortiert, Zimmer für 2 Personen, Aufenthaltsdauer 1 Tag, oder. 1 Woche, [...]

Urlaub mit Leben TRNDS2020-07-17T14:13:03+00:00

Holidays with Life TRNDS

2020-07-17T14:13:03+00:00

If you managed to register via the link in Crowd1 to the Life TRNDS reservation system, you should see your name at the top right of the page. There is now a warning in the Crowd1 account in the News section that members do not misuse holiday registrations in order to gain benefits in a fraudulent manner. I think there's been some cunning. Anyone who misuses fake registrations for personal gain will be terminated. Enough of the scaremongering.  After registration, you should be activated in the Gift Code section with a bonus code of 99 Euros valid for 100 hours. You may get an email to confirm before it's activated. Take advantage of it and don't let it fail! For those planning a holiday I chose a few destinations, it is sorted by the biggest discounts, room for 2 people, [...]

Holidays with Life TRNDS2020-07-17T14:13:03+00:00

Urlaub mit Leben TRNDS

2020-07-17T14:13:03+00:00

Wenn Sie es geschafft haben, sich über den Link in Crowd1 zum Life TRNDS Reservierungssystem zu registrieren, sollten Sie Ihren Namen oben rechts auf der Seite sehen. Es gibt jetzt eine Warnung im Crowd1-Konto im News-Bereich, dass Mitglieder Urlaubsregistrierungen nicht missbrauchen, um auf betrügerische Weise Vorteile zu erhalten. Ich denke, es gab einige Schlaue. Wer gefälschte Registrierungen zum persönlichen Vorteil missbraucht, wird gekündigt. Genug von der Panikmache.  Nach der Registrierung sollten Sie im Abschnitt Geschenkcode mit einem Bonuscode von 99 Euro aktiviert werden, der für 100 Stunden gültig ist. Sie können eine E-Mail erhalten, um sie zu bestätigen, bevor sie aktiviert wird. Nutzen Sie es und lassen Sie es nicht scheitern! Für diejenigen, die einen Urlaub planen, habe ich ein paar Reiseziele gewählt, es ist nach den größten Rabatten sortiert, Zimmer für 2 Personen, Aufenthaltsdauer 1 Tag, oder. 1 Woche, [...]

Urlaub mit Leben TRNDS2020-07-17T14:13:03+00:00

Holidays with Life TRNDS

2020-07-17T14:13:03+00:00

If you managed to register via the link in Crowd1 to the Life TRNDS reservation system, you should see your name at the top right of the page. There is now a warning in the Crowd1 account in the News section that members do not misuse holiday registrations in order to gain benefits in a fraudulent manner. I think there's been some cunning. Anyone who misuses fake registrations for personal gain will be terminated. Enough of the scaremongering.  After registration, you should be activated in the Gift Code section with a bonus code of 99 Euros valid for 100 hours. You may get an email to confirm before it's activated. Take advantage of it and don't let it fail! For those planning a holiday I chose a few destinations, it is sorted by the biggest discounts, room for 2 people, [...]

Holidays with Life TRNDS2020-07-17T14:13:03+00:00

Poslední příspěvky

Kontaktní informace

Přejít nahoru